Friedemann “Short Stories”

Friedemann “Short Stories”

Friedemann guitar, Philippe Geiss sax, Emmanuel Séjourné mallets, Kurt Eisfeld keyboards, Markus Faller drums & percussion, Thomas Heidepriem bass

Label: Biber Records